Een bordeel is een gebouw waar bedrijfsmatig prostitutie plaatsvindt, oftewel waar seksuele handelingen op commerciële basis worden uitgevoerd. Degene die een bordeel beheert, wordt een bordeelhouder of bordeelhoudster genoemd. Een bordeel wordt ook hoerenhuis (minder eerbiedig hoerenkast), huis van ontucht of huis van plezier genoemd en vroeger in Duitsland wel aangeduid als vrouwenhuis.[1] Bordelen hebben een zeer lange geschiedenis die, wat het westen betreft, in ieder geval teruggaat tot het Romeinse rijk. Bordelen zijn ook bekend in oosterse culturen.[2]

Bus in spoorwegmuseum

Bordeelbus in spoorwegmuseum

“Bordeelbus in spoorwegmuseum”. Met deze prikkelende kop berichtten de media vorige week over de tijdelijke tentoonstelling “Parijs is nog ver” in het spoorwegmuseum te Utrecht. In het kader van de Tourstart in Utrecht belicht het museum diverse kanten van Nederland(ers) in de Tour. De bordeelbus van Club Diana mocht volgens de conservator daarbij niet ontbreken. Hierdoor heeft onze…